Bodovi osvojeni na pismenom ispitu:
Br. indeksa kol 1 kol 2
GT 3/16 32 38
GT 5/16   37
GT 10/16   40
GT 13/16 26  
GT 15/16 16 35
GT 18/16 16 27
GT 19/16 22 32
GT 24/16 39 38
GT 27/16   34
Na usmeni ispit se pozivaju:    
GT 3/16    
GT 5/16    
GT 10/16    
GT 13/16    
GT 15/16 uslovno  
GT 18/16 uslovno  
GT 19/16    
GT 24/16    
GT 27/16    
Usmeni ispit će se održati u utorak, 4. IX u 8:30 u sali 305    

Uvid u radove na usmenom