Na ispitu su osvojeni bodovi i pozivaju se na usmeni gde piše:

Saobraćaj i transport:
Br. indeksa kol 1 kol 2 kol 3 poziv
st 46/15     18 usmeni
ST 68/15     15 usmeni
ST 73/15     4  
ST 87/15   15 15 usmeni
ST 96/15   19   usmeni
ST 100/15 13     uslovno
ST 2/16     22 usmeni
ST 6/16   15   usmeni
ST 7/16 23 18 29 usmeni
ST 10/16 7   6  
ST 12/16   25   usmeni
ST 14/16 10      
ST 16/16 8   12  
ST 18/16   25   usmeni
ST 23/16 13     uslovno
ST 24/16 10 16    
ST 26/16 20   22 usmeni
ST 29/16 14   10  
ST 32/16 16 28   usmeni
ST 34/16   10    
ST 35/16 6 5 0  
ST 37/16 25   8  
st 39/16   16 19 usmeni
ST 47/16     17 usmeni
ST 51/16   10 2  
ST 52/16 9 27    
ST 55/16 15   25 usmeni
ST 57/16   23 17 usmeni
ST 59/16 8      
ST 62/16   7 0  
ST 63/16 9   10  
ST 69/16 15 9    
ST 82/16 3      
ST 86/16   13   uslovno
ST 97/16     6  
ST 99/16   12    
ST 102/16   11 0  
ST 109/16     20 usmeni
ST 113/16   26   usmeni
ST 120/16 9      
ST 133/17 15     usmeni
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Br. indeksa kol1 kol2 kol3 poziv
SP 25/14 15 11 16 uslovno
SP 6/16 16   25 usmeni
sp 8/16     25 usmeni
SP 9/16     5  
SP 10/16 15 14 18 uslovno
SP 12/16   3 3  
SP 18/16 0 0    
SP 20/16   18   usmeni

Usmeni će se održati u sredu, 11. VII u 9 časova u sali 305, ili, ko ne može tad: ponedeljak, 9. VII u 13 časova u sali 305.

Pokazivanje radova na usmenom.