Na pismenom su osvojeni bodovi:    
Br. indeksa kol 1 kol 2
ai 14/13 32 29
AI 24/13 33 30
ai 39/13 33 32
AI 55/13 4 5
AI 49/14 20 18
AI 1/16 21  
AI 4/16   48
AI 5/16   31
AI 6/16 24 33
AI 8/16   27
AI 10/16 7 0
AI 13/16   32
ai 24/16 17  
AI 41/16 36  
AI 59/16 23 28
AI 23/11 0 32
Bodovi ispod 18 za kol 1 i 20 za kol 2 se brišu    
     
Na usmeni ispit se pozivaju:    
Br. indeksa    
ai 14/13    
AI 24/13    
ai 39/13    
AI 1/16    
AI 4/16    
AI 5/16    
AI 6/16    
AI 8/16    
AI 11/16    
ai 12/16    
AI 13/16    
AI 16/16    
ai 24/16 uslovno  
AI 29/16    
ai 33/16    
AI 41/16    
AI 57/16    
AI 59/16    
Usmeni će se održati u subotu, 3. II 2018. u 10 časova u sali 305, nastavni blok    
Radovi se mogu videti na usmenom