Na pismenom ispitu su ostvarili bodove:
  kol1 kol2
AI 1\2015   29
AI 60\2015 26  
AI 20\2015   43
AI 37\2015   27
AI 8\2015 28 18
     
Na usmeni ispit se pozivaju:
U utorak, 7. II 2017. u 9:30
AI 1\2015    
AI 4\2015    
AI 11\2015    
AI 17\2015    
AI 23\2015    
AI 27\2015    
AI 28\2015    
AI 30\2015    
U utorak, 7. II 2017. u 10:00
AI 60\2015    
AI 2\2015    
AI 5\2015    
AI 14\2015    
AI 15\2015    
AI 20\2015    
AI 21\2015    
AI 37\2015    

Usmeni ispit će se održati u utorak, 7. II 2017. u sali 305 (nastavni blok, III spat)