Na usmeni ispit se pozivaju studenti:

 

AI 17/2014 81
AI 18/2014 68
 
AI 29/2014 73
AI 34/2014 86
AI 40/2014 59
AI 3/2014 84
AI 6/2014 88
AI 8/2014 92
AI 28/2014 76
AI 51/2014 54
AI 55/2014 59
AI 59/2014 51
AI 43/2014 69
AI 25/2014 71
AI 57/2014 46
AI 71/2012 61
AI 21/2011 55

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 22. II 2016. u 16 časova, sala 305, nastavni blok