Archive for August, 2017

Čiste energetske tehnologije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 30. VIII 2017.

Usmeni ispit će se održati u sali 305. III sprat, nastavni blok u petak, 1. IX u 13 časova

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 29. VIII 2017.

Usmeni će se održati u Sali 305, III sprat, nastavni blok, petak, 1. IX u 13 časova

Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 27. VIII 2017.

Usmeni ispit će se održati u sredu, 30. VIII 2017. u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat.

Statistika, IIS, SIIT, rezultati ispita od 27. VIII 2017.

Usmeni će se održati u sredu, 30. VIII 2017. u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat

Objavljen je informator sa detaljima konkursa za upis na Master studije Centra za primenjenu statistiku

Može se skinuti ovde.
Go to Top