AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 12. II 2024.


Na ispitu su osvojeni bodovi:
IndeksDeo1Deo2KomentarVreme
AI 57/20151216
AI 5/20180
AI 47/2018
AI 46/201914
AI 47/2019usmeni15:00
AI 52/201935usmeni15:00
AI 53/201930usmeni15:00
AI 2/2022usmeni15:00
AI 3/2022usmeni15:00
AI 4/2022usmeni15:00
AI 6/20221314
AI 7/202228usmeni15:00
AI 8/2022usmeni15:00
AI 10/2022usmeni15:00
AI 14/2022usmeni15:00
AI 15/2022usmeni15:30
AI 16/202235usmeni15:30
AI 18/2022usmeni15:30
AI 19/202236usmeni15:30
AI 23/2022
AI 24/2022usmeni15:30
AI 27/2022usmeni15:30
AI 28/202235usmeni15:30
AI 30/2022
AI 31/2022
AI 34/2022usmeni15:30
AI 35/2022712
AI 38/2022
AI 41/2022
AI 42/202222usmeni15:30
AI 43/2022usmeni15:30
AI 44/20229
AI 45/2022
AI 46/202213poniĆĄtio drugi deo
AI 47/202225usmeni15:30
AI 49/2022
AI 52/2022
AI 55/2022usmeni15:30
AI 56/202223usmeni15:30
AI 57/20220
AI 58/202228usmeni15:30
AI 59/202214poniĆĄtio prvi deo
AI 60/202214
AI 62/2022
AI 61/2023
Bodovi ispod 18 se briĆĄu, nije poloĆŸen kolokvijum
Usmeni ispit je u sredu, 14. II 2024, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Vreme usmenog piĆĄe desno
Uvid u radove na usmenom