MAS VIMU MML kolokvijum 1


08.12.23
Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
brindBodovi
E9-2/20225
E9-2/202318
E9-3/202321
E9-4/202317
E9-5/202318
E9-6/20239
E9-7/202318
E9-8/202316
Bodovi ispod 15 se bri┼íu, kolokvijum nije polo┼żen
Uvid u rad na predavanjima
,