AI, DiKMzRG, rezultati ispita od 22. IX 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
AI 48/20193425Usmeni
AI 6/20203727Usmeni
AI 39/2020329Ne važi dalje Deo 1
AI 43/20203624Usmeni
AI 53/2020620Ne važi dalje Deo 2
AI 35/20213118Usmeni
AI 57/202134Usmeni
AI 58/20213320Usmeni
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove na usmenom
Usmeni ispit će se održati
25. IX u 9:30 u sali 305