IT, SW, SV (Verovatnoća i) Statistika, rezultati ispita od 31. VIII 2023.


IT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
IT 57/20150
IT 72/2016122Ne važi dalje Deo 1
IT 24/2017
IT 61/201710Usmeni
IT 75/201800
IT 77/20188Ne važi dalje Deo 2
IT 1/20202
IT 24/2020
IT 33/2020168Usmeni
IT 39/202011Ne važi dalje Deo 1
IT 6/2021
IT 11/202114Usmeni
IT 13/20212
IT 24/202119Usmeni
IT 28/2021
IT 33/202133
IT 36/20210
IT 50/202134
IT 60/2021
IT 68/2021
IT 73/20218
IT 74/20212
IT 77/202147
IT 80/2021
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2
Uvid u radove na usmenom
Usmeni će se održati u sredu,
6. IX u 8:30 u sali 305

SW/SV

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
SW 47/20132111Usmeni
SW 53/20172
SW 78/2018168Usmeni
SW 26/2019
SW 36/2019
SW 70/20190
SW 71/201910Usmeni
SW 81/2019Usmeni
SV 20/20202717Usmeni
SV 29/2020Usmeni
SV 56/2020108Usmeni, poništio Kol 1
SV 66/20201313Usmeni
SV 72/2020
SV 78/20204
Bodovi ispod 10 se brišu za Deo 1
Bodovi ispod 8 se brišu za Deo 2
Uvid u radove na usmenom
Usmeni će se održati u sredu,
6. IX u 9:00 u sali 305
,