SV, SW, Statistika, rezultati kolokvijuma 2 i ispita od 21. VI 2023.


Na ispitu su osvojeni bodovi:
IndeksDeo 1Komentar
SW 2018.00520usmeni13:00
SW 2018.03720usmeni17:00
SW 2018.0780
Bodovi ispod 10 se brišu, nije položen Deo 1
Usmeni će se održati 26. VI u NTP zgradi, sala 311, vidi termin
Na drugom kolokvijumu su osvojeni bodovi:
IndeksKol 2Komentar
SW 2017.04816usmeni13:00
SW 2017.05220usmeni13:00
SW 2018.00511usmeni13:00
SW 2018.03712usmeni17:00
SW 2018.06420usmeni13:00
SW 2018.0782
SW 2019.07127usmeni13:30
SW 2019.08115usmeni13:30
SV 2020.00320usmeni13:30
SV 2020.00420usmeni13:30
SV 2020.00510usmeni13:30
SV 2020.00620usmeni13:30
SV 2020.00720usmeni13:30
SV 2020.00817usmeni13:30
SV 2020.00920usmeni13:30
SV 2020.01015usmeni13:30
SV 2020.01120usmeni14:00
SV 2020.01220usmeni14:00
SV 2020.01320usmeni14:00
SV 2020.01420usmeni14:00
SV 2020.01520usmeni14:00
SV 2020.01620usmeni14:00
SV 2020.01720usmeni14:00
SV 2020.01820usmeni14:00
SV 2020.0198usmeni14:00
SV 2020.02120usmeni14:00
SV 2020.02218usmeni14:00
SV 2020.02411
SV 2020.02520usmeni14:30
SV 2020.02720usmeni14:30
SV 2020.02820usmeni14:30
SV 2020.02914usmeni14:30
SV 2020.03020usmeni14:30
SV 2020.03220usmeni14:30
SV 2020.03319usmeni14:30
SV 2020.03418usmeni14:30
SV 2020.03520usmeni14:30
SV 2020.03620usmeni14:30
SV 2020.03920usmeni14:30
SV 2020.04310usmeni16:00
SV 2020.04410usmeni16:00
SV 2020.04515usmeni16:00
SV 2020.04620usmeni16:00
SV 2020.04718usmeni16:00
SV 2020.04820usmeni16:00
SV 2020.04916usmeni16:00
SV 2020.05020usmeni16:00
SV 2020.05120usmeni16:00
SV 2020.05220usmeni16:00
SV 2020.05320usmeni16:30
SV 2020.05420usmeni16:30
SV 2020.05515usmeni16:30
SV 2020.05720usmeni16:30
SV 2020.06320usmeni16:30
SV 2020.06514usmeni16:30
SV 2020.06718usmeni16:30
SV 2020.0699usmeni16:30
SV 2020.0721
SV 2020.07310usmeni17:00
SV 2020.07413usmeni17:00
SV 2020.07717usmeni17:00
SV 2020.07920usmeni17:00
SV 2020.08016usmeni17:00
Bodovi ispod 8 se brišu, nije položen kolokvijum
Usmeni će se održati 26. VI u NTP zgradi, sala 311, vidi termin
,