MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, rezultati kolokvijuma 1 od 27. XII 2022.


Na kolokvijumu 1 su osvojeni bodovi:
brindKol1
E9-1/20226
E9-3/202215
E9-4/20226
E9-5/202218
E9-6/202213
Bodovi ispod 15 se brišu
,