MAS Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati kolokvijuma 1 od 21. XII 2022.


Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaKol1
V2 01 / 202228
V2 02 / 202211
V2 03 / 202225
V2 04 / 202212
V2 05 / 202221
V2 10 / 202022
Bodovi ispod 15 se bri┼íu, nije polo┼żen kolokvijum
Uvid u radove po dogovoru
Predavanja nastavljamo u ponedeljak,
26. XII u 19h ma MSTeams
, ,