MAS Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 21. VII 2022.

MAS Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 21. VII 2022.

Na ispitu su osvojeni bodovi

Broj indeksadeo 1deo 2Komentar
MAXIMUM4040
V2 9/20202310Ne važi dalje deo 1
V2 4/2021
Bodovi ispod 20 se brišu
Uvid u radove u četvrtak, 22. VII 2022.
8:15, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat
,