Animacija u inženjerstvu (AI), DiKMzRG, rezultati ispita od 20. VII 2022.

Animacija u inženjerstvu (AI), DiKMzRG, rezultati ispita od 20. VII 2022.

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksa1. deo2. deoKomentar
AI 6/2015
AI 38/2018
AI 50/2018
AI 18/2019370Ne važi dalje prvi deo
AI 28/2019
AI 45/201926Usmeni
AI 64/202028Usmeni
AI 3/20203132Usmeni
AI 27/2020
AI 35/2020
Bodovi ispod 18 se brišu.
Usmeni će se održati u četvrtak, 21. VII u 8:15 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat.
Uvid u radove na usmenom.
,