MAS MUT, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 3. VII 2022.

MAS MUT, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 3. VII 2022.

IndeksDeo1Deo2Komentar
V2 1/20213015usmeni
Usmeni ispit će se održati u petak, 8. VII 13:30, Sala 305, FTN, nastavni blok

, ,