Animacija i unženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 2. VII 2022.

Animacija i unženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 2. VII 2022.

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksa1. deo2. deoKomentar
AI 18/2019
AI 45/201910
AI 64/2020
AI 39/2020
Bodovi ispod 18 se brišu.
Uvid u radove u dogovoru sa asistentom
,