Statistika, SW i IT, rezultati pismenog ispita od 21. V 2022.

Statistika, SW i IT, rezultati pismenog ispita od 21. V 2022.

Broj indeksaDeo 1Deo 2
SW 2/2016Predao praznu vežbanku
IT 70/2016Predao praznu vežbanku
IT 64/201780
Nema usmenog, uvid u radove u dogovoru sa asistentom.