EET, Operaciona istraživanja; MAS, Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 7. IV 2022.

EET, Operaciona istraživanja;  MAS, Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati ispita od 7. IV 2022.

MAS Matematika u tehnici

IndeksDeo1Deo2Komentar
V2 9/2020
V2 10/202025usmeni
V2 2/2021usmeni
V2 8/2021usmeni
Usmeni ispit će se održati u nedelju,
10. IV 8:15, Sala 305, FTN, nastavni blok

EET

StudentI deoII deo
EE 175/2019215
Bodovi ispod 20 se brišu
Uvid u rad 10. IV 8:30, sala 305
,