Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. IV 2022.

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 8. IV 2022.

Rezultati ispita od 7. IV 2022.
Indeksdeo1deo2Komentar
AI 18/2019
AI 45/201940
AI 5/2019
AI 4/202038usmeni
AI 16/2020
AI 22/2020usmeni
AI 28/202040usmeni
AI 38/202030usmeni
AI 48/202036usmeni
Bodovi ispod 18 se brišu.
Usmeni ispit će se održati u nedelju,
10. IV 2022 u 8:30 u sali 305.
Uvid u radove na usmenom
,