MAS Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama

Na usmenom ispitu su osvojeni bodovi:
IndeksDeo1Deo2Komentar
V2 10/2020usmeni
V2 7/2021
V2 10/202130usmeni
Usmeni ispit će se održati u utorak, 1. III 2022. 10:00, sala 305, FTN, nastavni blok