MAS Matematika u tehnici, Linearno programiranje sa primenama, rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumima su osvojeni bodovi:

IndeksKol1Kol2Komentar
V2 6/2020
V2 9/2020
V2 10/20202415usmeni
V2 1/2021
V2 2/20212230usmeni
V2 3/2021
V2 4/20213030usmeni
V2 5/2021
V2 6/20212430usmeni
V2 7/202129
V2 8/20212426usmeni
V2 9/2021
V2 10/20212615usmeni
4-Dec4-Feb
Usmeni ispit će se održati u subotu, 12. II 2022 8:30
Sala 305, FTN, nastavni blok