SIIT (SW i SV) Odrađivanje računarskih testova (predispitne obaveze) je odmah posle pismenog kolokvijuma 2


Za studente koji su u vreme održavanja računarskih testova bili bolesni – održaće se u sredu, 2. februara u 10 časova u računskom centru (III sprat nastavnog bloka). Poneti sa sobom lekarsko opravdanje.

Da podsetim, Kolokvijum 2 je 2. II u 7:30 (https://nblok306.ftn.uns.ac.rs/~zoran/?page_id=3135)