AI

Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksa1. deo2. deoKomentar
AI 17/2017124Ne važi dalje drugi deo
AI 42/20171018Ne važi dalje drugi deo
Bodovi ispod 18 se brišu
Uvid u radove će se održati 23. XI 8:40
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

SW

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
SW 80/20161914usmeni
Usmeni 23. XI 2021. 8:30,
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat.
Uvid u radove na usmenom

EE

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
EE 176/201659Ne važi dalje drugi deo
Bodovi ispod 20 se brišu
Uvid u radove u utorak, 23. XI 8:45
sala 305, nastavni blok, III sprat

GT

Broj indeksaDeo 1Deo 2
GT 1/201454
Bodovi ispod 20 se brišu
Uvid u radove u utorak, 23. XI 8:45
sala 305, nastavni blok, III sprat