Rezultati ispita od 14. X 2021.

Rezultati ispita od 14. X 2021.

IT DiKMzRG

Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksa1. deo2. deoKomentar
AI 36/2017
AI 60/2017
AI 18/20193618Uslovno usmeni
Bodovi ispod 18 se brišu
Usmeni će se održati 17. X 16:30
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

EE Operaciona istraživanja

Niko nije izašao

GT Operaciona istraživanja

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
GT 10/20132322usmeni
GT 1/201416
GT 12/20162820usmeni
GT 7/201920Ne važi dalje drugi deo
GT 11/20192211Ne važi dalje prvi deo
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati 17. X 16:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

SW Statistika

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
SW 50/201620
SW 4/20172515usmeni
SW 5/2018108uslovno usmeni
SW 35/2018111Ne važi dalje prvi deo
SW 82/20191711usmeni
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu.
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu.
Usmeni 17. X 2021. 16:30,
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat.
Uvid u radove na usmenom

IT Statistika

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
IT 28/2015125Ne važi dalje prvi deo
IT 57/20157
IT 70/20187
IT 33/20191110Uslovno usmeni
IT 38/2019109Uslovno usmeni
IT 72/201912Uslovno usmeni
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu.
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu.
Usmeni: 17. X 2021. 16:30
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat.
Uvid u radove na usmenom.

,