EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 15. VII 2021.

EET, ČET, Operaciona istraživanja, rezultati ispita od 15. VII 2021.

EE

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
EE 42/2017
EE 57/201831usmeni
EE 155/201834Ne važi dalje prvi deo
EE 14/2019usmeni
EE 37/201940usmeni
EE 50/2019usmeni
EE 65/201910
EE 175/201900
EE 182/201934usmeni
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u subotu 17. VII 8:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

GT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
GT 7/2013
GT 10/2013140
GT 1/2014294Ne važi dalje prvi deo
GT 12/2016275Ne važi dalje prvi deo
GT 4/2019339Ne važi dalje prvi deo
GT 6/2019
GT 8/201935usmeni
GT 10/2019
GT 12/2019usmeni
GT 13/2019usmeni
GT 17/2019
GT 21/2019
GT 23/2019
GT 33/2019
Bodovi ispod 20 se brišu
Usmeni će se održati u subotu 17. VII 8:30
sala 305, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

,