Na ispitu su osvojeni bodovi
Broj indeksa1. deo2. deoKomentar
AI 42/2013025Drugi deo ne važi dalje
AI 10/2016199Prvi deo ne važi dalje
AI 51/2017018Drugi deo ne važi dalje
AI 34/2018
AI 3/201927Usmeni
AI 11/201939Usmeni
AI 13/20192623Usmeni
AI 18/2019
AI 22/2019023Drugi deo ne važi dalje
AI 28/2019
AI 29/2019
AI 36/20191520Drugi deo ne važi dalje
AI 39/201930Usmeni
AI 55/2019
AI 59/20192418Usmeni
AI 60/2019
Bodovi ispod 18 se brišu
Usmeni će se održati 16. VII 8:30
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom