IIS, SIIT, Statistika, rezultati ispita od 21. VI 2021.


IT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
IT 28/201517Ne važi Deo 1 od 28. VI
IT 53/201690
IT 70/201811Usmeni
IT 15/2019230Ne važi Deo 1 od 28. VI
IT 25/201915Usmeni
IT 33/2019100Ne važi Deo 1 od 28. VI
IT 56/20198
IT 58/201940
IT 70/201990
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu
Usmeni će se održati 23. VI 2021. 13:30
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

SW

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
SW 74/201610Ne važi Deo 1 od 28. VI
SW 34/201830
SW 42/201870
SW 72/2018191Ne važi Deo 1 od 28. VI
SW 79/201890
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu
Rok važenja dela položenog na ispitu ističe
Uvid u radove sreda, 23. VI 13:30, sala 305