GT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2
GT 10/2013150
GT 1/20148
GT 23/201618uslovno usmeni
Usmeni će se održati u ponedeljak 12. IV 9:15
Sala 101, nastavni blok, I sprat
Uvid u radove na usmenom

EET

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2
EE 188/20151021
EE 210/20152410
EE 57/201816
EE 105/2018usmeni
EE 134/201840usmeni
Usmeni će se održati u ponedeljak 12. IV 9:15
sala 101, nastavni blok, I sprat
Uvid u radove na usmenom