SW

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
SW 50/2016172
SW 66/2016
SW 74/201632
SW 4/2017105
SW 5/2018
SW 16/201818usmeni
SW 23/2018
SW 31/20182320usmeni
SW 34/20181615usmeni
SW 41/20181412usmeni
SW 42/2018611
SW 45/2018
SW 48/201819usmeni
SW 62/201820usmeni
SW 72/20181515usmeni
SW 79/2018126
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu
Rok važenja dela položenog na ispitu ističe
Usmeni ispit u petak, 9. IV u 9:00, sala 305
Nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom

IT

Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksaDeo 1Deo 2Komentar
IT 57/2015116
IT 70/20186
IT 71/20180
IT 1/2019
IT 15/20198
IT 18/2019
IT 22/2019
IT 25/2019
IT 28/20198
IT 31/20190
IT 35/2019120
IT 46/2019
IT 56/2019
IT 57/2019
IT 58/201951
IT 60/20192410usmeni
IT 64/2019510
IT 70/20191
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu
Poništeni kolokvijumi se brišu
Usmeni će se održati u petak, 9. IV 2021. 9:00
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat
Uvid u radove na usmenom