Na ispitu su osvojeni bodovi:
IndeksDeo 1Deo 2Komentar
SW 66/20167pao
SW 4/201716ne važi se
Bodovi ispod 10 za deo 1 se brišu
Bodovi ispod 8 za deo 2 se brišu
Rok važenja dela položenog na ispitu ističe u ovom ispitnom roku
Uvid u radove ponedeljak, 29. III 12:30, kabinet 606, kula, VI sprat