Profesor Zoran Ovcin će održati konsultacije dana 18. IX u 12:00 u kabinetu 612, kula, VI sprat.