Na ispitu / kolokvijumu su odvojeni bodovi:
Broj indeksaKol1Kol2
V1 6/201714
V1 1/20194040
V1 7/20193937
Bodovi ispod 20 se brišu

Usmeni po dogovoru

Uvid u radove na konsultacijama