Na ispitu su osvojeni bodovi:
Indexdeo 1deo 2komentar
AI 34/20131715pao
AI 47/2015824pao
AI 8/201830usmeni
AI 11/201828pao (nema 2. deo)
AI 22/201830usmeni
AI 30/201830usmeni
AI 41/201832usmeni
AI 42/201830usmeni
AI 56/201830usmeni
Usmeni će se održati u utorak, 16. VI 2018.
U 8:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat

Uvid u radove na usmenom