SIIT

Broj indeksa Godina Deo 1 Deo 2  
SW 47 2013   1 pao
SW 54 2013   2 pao
SW 24 2016 24 13 usmeni
SW 33 2016     usmeni
SW 48 2016 0 2 pao
SW 54 2016   10 usmeni
SW 58 2016     usmeni
SW 70 2016 11 3 pao
SW 72 2016 27 17 usmeni
SW 77 2016   14 usmeni
Usmeni ispit će se održati u sredu,  11. IX u 13:45 časova, sala 305, FTN, nastavni blok
Uvid u radove na usmenom    

IIS

Broj indeksa Godina Deo 1 Deo 2  
IT 45 2015   1 pao
IT 21 2016   15 usmeni
IT 38 2016   10 usmeni
IT 29 2017   13 usmeni
IT 36 2017   19 usmeni
IT 37 2017 0   pao
IT 39 2017 0 0 pao
IT 40 2017   1 pao
IT 41 2017   12 usmeni
IT 46 2017 10 5 pao
IT 50 2017   6 pao
IT 52 2017   9 usmeni
IT 60 2017   8 usmeni
IT 62 2017     usmeni
IT 67 2017 10   uslovno
IT 73 2017     usmeni
Usmeni ispit će se održati u sredu,  11. IX u 14:15 časova, sala 305, FTN, nastavni blok
Uvid u radove na usmenom