Na ispitu su osvojeni bodovi      
Broj indeksa Deo 1 Deo 2  
GT 10/2015 9 0 pao
GT 6/2017 27 16 uslovno
GT 10/2017 25 18 uslovno
GT 13/2017 8 11 pao
GT 15/2017 28 14 uslovno
GT 29/2017 25 11 pao
Usmeni će se održati u četvrtak, 5. IX u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok      
Uvid u radove na usmenom