EET:

Na ispitu su osvojeni bodovi        
Index godina Deo 1 Deo 2
 
EE 132 2016 0 8 pao
EE 154 2016 2 4 pao
EE 219 2016 1 9 pao
EE 024 2017     usmeni
EE 025 2017   12 pao
EE 029 2017 0   pao
EE 031 2017   4 pao
EE 034 2017   22 usmeni
EE 057 2017     usmeni
EE 082 2017     usmeni
EE 084 2017     usmeni
EE 085 2017     usmeni
EE 189 2017   28 usmeni
Usmeni će se održati u petak, 12. VII u 8:00 u sali 305, FTN, nastavni blok        
Uvid u radove na usmenom        

ČET:

Na ispitu su osvojeni bodovi      
Index Deo 1 Deo 2  
GT 4/2017 0 0 pao
GT 6/2017 5 16 pao
GT 7/2017 27   usmeni
GT 10/2017 0 27 pao
GT 13/2017   14 pao
GT 15/2017   15 pao
GT 28/2017 0 5 pao
GT 29/2017 8 0 pao
Usmeni će se održati u petak, 12. VII u 8:00 u sali 305, FTN, nastavni blok      
Uvid u radove na usmenom