Na ispitu su ostvareni bodovi:

Index           1. deo       2. deo   komentar

AI 34/2011     —           28        nemate prvi deo položen

AI 02/2017     22           33        usmeni

AI 13/2017     —           14

AI 30/2017     38           34        usmeni

Usmeni će se održati u ponedeljak,  24. VI u 8 časova u sali 306, FTN, nastavni blok 305.

Uvid u radove na usmenom.