Kratko uputstvo sa linkovima za R možete naći ovde.