IIS

Grupa 1: utorak 13:00-15:30     Grupa 2: utorak 15:50-18:20  
         
1 IT 1/2017   1 IT 48/2017
2 IT 2/2017   2 IT 58/2017
3 IT 3/2017   3 IT 59/2017
4 IT 20/2017   4 IT 63/2017
5 IT 28/2017   5 IT 68/2017
6 IT 30/2017   6 IT 73/2017
7 IT 34/2017   7 IT 4/2017
8 IT 36/2017   8 IT 7/2017
9 IT 37/2017   9 IT 9/2017
10 IT 38/2017   10 IT 12/2017
11 IT 42/2017   11 IT 24/2017
12 IT 43/2017   12 IT 25/2017
13 IT 6/2017   13 IT 26/2017
14 IT 8/2017   14 IT 31/2017
15 IT 14/2017   15 IT 53/2017
16 IT 40/2017   16 IT 54/2017
17 IT 44/2017   17 IT 61/2017
18 IT 45/2017   18 IT 69/2017
         
Grupa 3: sreda 11:00-13:30     Grupa 4: sreda 13:50-16:20  
         
1 IT 10/2017   1 IT 46/2017
2 IT 11/2017   2 IT 55/2017
3 IT 13/2017   3 IT 67/2017
4 IT 15/2017   4 IT 72/2017
5 IT 32/2017   5 IT 78/2017
6 IT 39/2017   6 IT 78/2016
7 IT 41/2017   7 IT 23/2017
8 IT 52/2017   8 IT 35/2017
9 IT 60/2017   9 IT 50/2017
10 IT 64/2017   10 IT 51/2017
11 IT 77/2017   11 IT 62/2017
12 IT 81/2018   12 IT 70/2017
13 IT 16/2017   13 IT 74/2017
14 IT 17/2017   14 IT 75/2017
15 IT 18/2017   15 IT 76/2017
16 IT 21/2017   16 IT 79/2017
17 IT 22/2017   17 IT 80/2017
18 IT 27/2017   18 IT 36/2016
19 IT 29/2017   19 IT 19/2017
      20 IT 49/2017
Od 27. novembra počinju praktične vežbe iz Statistike koje se izvode na DIF-u.
Studenti više ne pohađaju demonstracione vežbe, već dolaze samo na praktične prema novom rasporedu.
Prve nedelje treba doći 5 minuta pre početka vežbi da bi asistenti mogli da Vas uvedu.
Studenti treba da dolaze na vežbe u grupu u koju su određeni. Izuzetno, ako se studentu predviđeni termin
preklapa sa drugim obavezama na fakultetu, može promeniti grupu, ali samo ako pronađe osobu iz druge
grupe sa kojom će se menjati i o tome mejlom obavesti oba asistenta.
Samoinicijativno menjanje grupe nije dozvoljeno!

SIIT

Grupa 1: ponedeljak 10:00-12:30       Grupa 2: ponedeljak 12:50-15:20  
           
1 SW 1/2016     1 SW 4/2016
2 SW 6/2016     2 SW 5/2016
3 SW 7/2016     3 SW 8/2016
4 SW 14/2016     4 SW 9/2016
5 SW 16/2016     5 SW 13/2016
6 SW 17/2016     6 SW 19/2016
7 SW 18/2016     7 SW 20/2016
8 SW 21/2016     8 SW 27/2016
9 SW 22/2016     9 SW 46/2016
10 SW 23/2016     10 SW 47/2016
11 SW 30/2016     11 SW 52/2016
12 SW 31/2016     12 SW 53/2016
13 SW 40/2016     13 SW 56/2016
14 SW 41/2016     14 SW 61/2016
15 SW 44/2016     15 SW 77/2016
16 SW 80/2016     16 SW 84/2017
17 SW 12/2016     17 SW 67/2016
18 SW 45/2016     18 SW 74/2016
19 SW 50/2016     19 SW 75/2016
20 SW 51/2016     20 SW 78/2016
           
           
Grupa 3: četvrtak 11:00-13:30       Grupa 4: četvrtak 13:50-16:20  
           
1 SW 3/2016     1 SW 58/2015
2 SW 24/2016     2 SW 2/2016
3 SW 25/2016     3 SW 10/2016
4 SW 26/2016     4 SW 11/2016
5 SW 28/2016     5 SW 15/2016
6 SW 32/2016     6 SW 29/2016
7 SW 35/2016     7 SW 33/2016
8 SW 36/2016     8 SW 39/2016
9 SW 38/2016     9 SW 54/2016
10 SW 43/2016     10 SW 55/2016
11 SW 48/2016     11 SW 58/2016
12 SW 59/2016     12 SW 60/2016
13 SW 70/2016     13 SW 65/2016
14 SW 72/2016     14 SW 66/2016
15 SW 76/2016     15 SW 68/2016
16 SW 83/2017     16 SW 69/2016
Od 10. decembra počinju praktične vežbe iz Statistike koje se izvode na DIF-u.
Studenti više ne pohađaju demonstracione vežbe, već dolaze samo na praktične prema novom rasporedu.
Prve nedelje treba doći 5 minuta pre početka vežbi da bi asistenti mogli da Vas uvedu.
Studenti treba da dolaze na vežbe u grupu u koju su određeni. Izuzetno, ako se studentu predviđeni termin
preklapa sa drugim obavezama na fakultetu, može promeniti grupu, ali samo ako pronađe osobu iz druge
grupe sa kojom će se menjati i o tome mejlom obavesti oba asistenta.
Samoinicijativno menjanje grupe nije dozvoljeno!