Na pismenom ispitu su osvojeni bodovi: k1 k2
IT 2/16 4 10
IT 38/16 5 10
IT 51/16   16
IT 55/16 5 10
IT 59/16   10
IT 75/16 2 10
IT 77/16 8 8
Na usmeni ispit se pozivaju:    
IT 51/16    
IT 59/16    
IT 77/16 uslovno  
Usmeni će se održati u petak, 22. VI u 13 časova u Sali 305. Pokazivanje radova na usmenom