Evo nekoliko zadataka kakvi su bili na kolokvijumima.

Ipak, zadaci će biti najsličniji zadacima sa vežbi.