Archive for June, 2020

IIS, SIIT, Statistika, rezultati ispita od 27. VI 2020.

Usmeni ispit će se održati u petak, 3. VII u 12:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

EET, Operaciona istraživanja, rezultati od 12. VI 2020.

Rad se može videti u dogovoru sa Asistentom na konsultacijama

Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 12. VI 2020.

Usmeni će se održati u utorak, 16. VI 2018. u 8:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat

Saobraćaj i transport, Poštanski saobraćaj i telekomunikacije, Operaciona istraživanja, rezultati ispita / kolokvijuma od 11. VI 2020.

Bodovi ispod 15 se brišu, bodovi preko 14 se pamte kao položen kolokvijum.

SIIT, IIS, Statistika, rezultati ispita od 11. VI 2020.

Usmeni u petak, 12. VI u 13 časova, sala 305, nastavni blok, III sprat
Go to Top