Nastava će se držati online osim ako se naredi povratak u učionice. Pet minuta pre nastave će biti objavljen link na ovom sajtu.