U petak, 10. IV neće biti predavanja zbog praznika. Taj petak (10. IV) će biti odrađen, ipak, preporučujem da se pridružite terminu 9. IV u 14:15. Prenesite svima, molim