Na ispitu su osvojeni bodovi:

Broj indeksaI deoII deoNapomena
AI 44/2013017pao
AI 44/2014168pao
AI 50/201530pao, nema I deo
AI 31/201616pao
AI 6/20181922usmeni
AI 7/20181728usmeni
AI 15/20182430usmeni
AI 21/2018usmeni
AI 40/20188pao
AI 46/2018823pao
Usmeni će se održati 1. IX u 9:00
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat

Uvid u radove na usmenom