U skladu sa merama opreza zbog Covid-19, prateći preporuke i kalendar nastave na FTN, planiram sledeći raspored nastave:

EETGradivoČET
Apr 09Analiza osetljivosti, parametarski self-dualApr 24
Apr 30Mrežni protok, Primarni simplexMay 08
May 07Mrežni protok, Dualni simplexMay 15
May 14Mrežni protok, Parametarski self-dual simplexMay 22
May 21Mrežni protok, Primena, Hičkokov problemMay 29
May 28Hičkokov problem, problem angažovanjaJun 05
Jun 04Matrične igreJun 04
Raspored predavanja

Nastava će se držati online osim ako se naredi povratak u učionice. Pet minuta pre nastave će biti objavljen link na ovom sajtu. Termini predavanja su: za EET 14:15, za ČET 8:15. Možete uskočiti i u termin drugog smera, što je malo teže za EET jer idu jedan termin ispred ČET.

Kolokvijumi se neće držati u posebnim terminima, već će se svaki ispitni rok bodovati i vrednovati kao kolokvijum do kraja kalendarske godine 2020.

Konsultacije kod mene (Zoran Ovcin) i kod asistenta po dogovoru preko emaila.