Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi        
Index godina Kol 2 Deo 1  
EE 024 2017 30   usmeni
EE 025 2017 10    
EE 029 2017 39   usmeni
EE 031 2017 20   usmeni
EE 034 2017 20   usmeni
EE 038 2017 40   usmeni
EE 039 2017 32 31 usmeni
EE 046 2017 40   usmeni
EE 057 2017 40   usmeni
EE 059 2017 20   usmeni
EE 082 2017 31   usmeni
EE 084 2017 39   usmeni
EE 085 2017 37   usmeni
EE 189 2017 13    
EE 200 2017 0 12  
Usmeni će se održati u utorak, 25. VI u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok        
Ako neko ne može u tom terminu na usmeni, neka dođe u ponedeljak, 24. VI u 8:30 u salu 305, FTN nastavni blok        
Uvid u radove na usmenom, bodovi ispod 20 se brišu