Pismeni ispit niko nije položio.

Uvid u radove u četvrtak, 18. IV u 8:30 u sali 305