Na ispitu su osvojeni bodovi:      
    Deo 1 Deo 2
IT 45 2015   0
IT 01 2017   4
IT 30 2017   10
IT 31 2017   10
IT 37 2017 10  
IT 40 2017 11 3
IT 54 2017 11  
Na usmeni ispit se pozivaju:      
IT 30 2017    
IT 31 2017    
Usmeni će se održati u ponedeljak, 15. IV      
u 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat      
Uvid u radove na usmenom